Untitled Document
Vietnamese
Untitled Document
Chức năng nhiệm vụ Phòng Công tác HSSV
26/11/2012 - Ba Ria - Vung tau Community college
There are no translations available.
 
Head
Mrs: Dinh Thi Khyen
Tel: 064.3622374 (114)
Vice head
Mrs: Do Thi Hong Quyen
Tel: 064.3622374 (114)
 
 
Personnel
1. Mrs: Nguyen Thi Thuy Diem
2. Mrs: Ngo Thi Thanh Binh
3. Mrs: Cao Thi Huong
4. Mrs: Lê Thị Đào
Chức năng nhiệm vụ Phòng Công tác HSSV
Phòng công tác học sinh, sinh viên có nhiệm vụ tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Khoa giao trong các lĩnh vực: Công tác chính trị, tư tưởng; Quản lý học sinh, sinh viên; Quản lý kí túc xá; Công tác giáo viên chủ nhiệm; Công tác văn hoá, quần chúng, tuyên truyền, bảo tồn, truyền thống và triển lãm.
1. Bộ phận Quản lý HSSV.
 1.1. Nhiệm vụ quản lý học sinh, sinh viên
- Tiến hành mọi thủ tục cần thiết cho việc tiếp nhận sinh viên mới trúng tuyển sau các kỳ thi trúng tuyển hàng năm.
- Nghiên cứu, nắm vững và phân loại hồ sơ của sinh viên mới vào Khoa. Xác minh, bổ sung kịp thời các hồ sơ chưa rõ ràng.
- Căn cứ vào nguyện vọng của HSSV, điểm thi đạt được và chỉ tiêu đào tạo các chuyên ngành, lập phương án phân bố học sinh cho các chuyên ngành. - Kết hợp với các bộ phận chức năng tiến hành các công việc đầu khoá. Tổ chức kiểm tra và lập hồ sơ sức khoẻ cho sinh viên.
- Nắm vững tình hình tư tưởng và những khó khăn của sinh viên, kịp thời đề xuất với Trưởng Khoa.
- Tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ thông tin về HSSV do các bộ môn báo cáo; xây dựng các biểu mẫu thống kê thống nhất quản lý HSSV trong toàn Khoa.
 - Quản lý hồ sơ, kết quả học tập, đạo đức, sức khoẻ của sinh viên.
- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để xét duyệt các chế độ chính sách liên quan đến HSSV. - Chủ động giải quyết đơn thư khiếu nại của HSSV và của nhân dân có liên quan đến sinh viên đang học tại Khoa.
- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật HSSV theo đúng quy chế và chính sách của Nhà nước. - Phối hợp với các bộ phận chức năng và bộ môn, đánh giá nhận xét HSSV hàng năm và cuối khoá học.
- Thực hiện đầy đủ các chính sách cho HSSV về học bổng, học phí.
- Phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo hoạt động phong trào của HSSV.
- Hướng dẫn sinh viên năm cuối làm thủ tục đăng ký tốt nghiệp.
- Tổ chức lễ tốt nghiệp ra trường cho HSSV; tổ chức quản lý bằng và phát bằng cho HSSV tốt nghiệp.
1.2. Nhiệm vụ quản lý ký túc xá - Quản lý, sắp xếp chỗ ở nội trú cho HSSV và học viên thuộc các hệ đào tạo, các bậc học.
- Xây dựng nội quy, quy chế và tổ chức quản lý kí túc xá - Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt đời sống vật chất, tinh thần (ăn, ở, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao) cho HSSV nội trú.
- Phối hợp chặt chẽ với phòng bảo vệ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa tổ chức tốt các hoạt động quần chúng nhằm đảm bảo trật tự an toàn, xây dựng và duy trì phong cách, nếp sống lành mạnh, trong sạch trong khu kí túc xá, tích cực tham gia bai trừ tệ nạn xã hội.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài Khoa thường xuyên kiểm tra chặt chẽ nhằm duy trì nếp sống sinh hoạt, vệ sinh môi trường, trật tự trị an và an ninh chính trị trong Khoa.
- Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, điện, nước trong khu kí túc xá. Lập kế hoạch tu sửa, bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, tiết kiệm điện nước và chống xuống cấp khu kí túc xá.
- Báo cáo đầy đủ, toàn diện về tình hình hoạt động thu chi của ký túc xá cho Trưởng Khoa.
1.3. Nhiệm vụ quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm Định kỳ sinh hoạt kiểm điểm rút kinh nghiệm về công tác giáo viên chủ nhiệm theo quy định.
2. Bộ phận công tác chính trị tư tưởng Tham mưu, giúp việc cho Chi uỷ Khoa và Trưởng Khoa về công tác chính trị, tư tưởng đối với CBVC và HSSV, công tác tuyên truyền vận động và công tác văn hoá quần chúng trong Khoa.
2.1. Nhiệm vụ công tác tư tưởng
- Nắm chắc tình hình tư tưởng của CBVC, HSSV trong Khoa, phản ánh kịp thời cho Chi uỷ Khoa và Trưởng Khoa, động thời chủ động đề xuất những chủ trương, biện pháp thích hợp nhằm giải quyết tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và những vướng mắc của CBVC, HSSV.
- Đề xuất với Chi uỷ Khoa và Trưởng Khoa tổ chức các buổi nói chuyện thời sự, học chính trị ngoại khoá và giáo dục truyền thống cho CBVC, HSSV, có biện pháp uốn nắn những quan điểm lệch lạc và đẩy lùi tệ nạn xã hội.
- Tham gia xây dựng chương trình giáo dục chính trị hướng về Đảng trong cán bộ và sinh viên.
2.2. Nhiệm vụ công tác tuyên truyền
- Chủ trì tổ chức báo ảnh, panô, áp phích, khẩu hiệu, băng cờ, đèn trang trí, âm thanh ánh sáng... phục vụ các hoạt động của Khoa.
- Chủ trì tổ chức khánh tiết về nội dung và hình thức, các ngày lễ lớn trong năm và các cuộc đón tiếp các đoàn khách của CĐCĐ, Tỉnh, Nhà nước và Quốc tế đến thăm Khoa.
- Quản lý đài truyền thanh của Khoa và chịu trách nhiệm biên tập nội dung phát thanh. - Tổ chức biên tập và xuất bản bản tin nội bộ của Khoa. Đề xuất việc phân công viết bài giới thiệu Khoa trên các báo, đài của Trung ương và địa phương. - Đề xuất biện pháp xây dựng phòng truyền thống của Khoa.
2.3. Nhiệm vụ công tác văn hoá, quần chúng
- Phối hợp với các bộ phận có liên quan, chủ trì tổ chức các hoạt động ngoại khoá nhằm nâng cao trình độ văn, thể, mỹ cho CBVC, HSSV trong Khoa, xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh.
- Xây dựng phong trào VHVN, TDTT quần chúng.
2.4. Nhiệm vụ công tác bảo tồn truyền thống, triển lãm Chịu trách nhiệm lưu giữ tặng phẩm, vật kỷ niệm, lưu niệm, tranh ảnh, tài liệu, băng hình, huân huy chương... của Khoa.
3. Bộ phận thanh tra giáo dục và đào tạo Tham mưu, giúp việc cho Trưởng Khoa về công tác thanh tra, xử lý các vụ việc có liên quan đến lĩnh vực đào tạo và quản lý đào tạo của Khoa, đúng với các quy định hiện hành của CĐCĐ, Bộ giáo dục & Đào tạo và Nhà nước quy định.
- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch chương trình, nội dung đào tạo, việc thực hiện các văn bản pháp quy về đào tạo trong Khoa.
- Kiểm tra việc thực hiện quy chế giảng dạy, tổ chức thi cử... đối với cán bộ, giáo viên và việc chấp hành các quy chế học tập, thi cử... đối với HSSV thuộc các hệ đào tạo trong Khoa. - Đề xuất các biện pháp đảm bảo chất lượng dạy và học.
- Giúp việc Trưởng Khoa giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác đào tạo và quản lý theo đúng quy định của pháp lệnh khiếu tố của Nhà nước. Phát hiện và phản ánh kịp thời những biểu hiện tiêu cực trong đào tạo và quản lý đào tạo; đôn đốc, theo dõi việc sửa chữa, khắc phục.

 

Quy chế tổ chức hoạt động của trường